Endret: 8 nov 2014     Opprettet: 6 nov 2014

Ansvar for det elektriske anlegget i borettslag (se også vedlikeholdsperm)

I informasjonsskriv som er utarbeidet av Produkt- og Elektrisitetstilsynet er det presisert at et borettslag er organisert slik at det er naturlig å skille mellom private områder og fellesarealer. Dette betyr at borettslaget ved styret har plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealene, mens andelseieren i borettslaget har det samme ansvaret for det elektriske anlegget inne i leiligheten som for eksempel eieren av en enebolig.

Ansvaret innebærer at andelseier må sørge for at det innenfor leiligheten (dvs fra sikringsskap, inkl sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Andelseieren er også ansvarlig for at man ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Ansvaret innebærer videre at andelseierne må være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som for eksempel varme sikringer eller stikkontakter, lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer (som er tegn på dårlig kontakt), og dessuten sørge for å få kontrollert anlegget, og eventuelt utbedret de mangler som avdekkes på bakgrunn av slike faresignaler.

I forhold til forskriftene innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedring. Man bør også la elektrofagfolk foreta regelmessig ettersyn av anlegget inne i leiligheten, for eksempel hvert 10. år.

Samsvarserklæring

Dersom beboer oppdager feil på det elektriske anlegget, må autorisert installatør kontaktes for å få problemet rettet. Etter 1. juli 2000 har alle installatører plikt til å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at alt er utført i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Vi oppfordrer beboerne til ikke å betale regningen før samsvarserklæring er mottatt. Det er viktig at samsvarserklæringen blir tatt godt vare på som dokumentasjon.