Endret: 1 jan 2016     Opprettet: 4 mai 2014

BEBOERTIMEN OG STYREMØTER 2016

Beboertimen er ut året satt opp annen hver mandag mellom klokken 18 og 19, i følgende uker:

Mandager annen hver mandag, like uker. Første beboertime er mandag 11.januar og så videre mandager uke 4, 6, 8, 10 osv.

Du kan få ladet vaskekort, husk å ta med vaskekort. Du kan få nøkkelrekvisisjon (husk å ta med original nøkkel til oppgangen) eller bare stikke innom om du har noe du ønsker å ta opp med en av de hyggelige styremeldemmene i Lilleberg borettslag.

STYREMØTER 2016

Det blir avholdt styremøter hver måned, foruten juli.

Planlagte datoer foreløpig er: 4.januar, 1 februar, 7 mars, 4 april.

Saker som man ønsker styret skal ta opp og saksbehandle, må være styret i hende sendest 5 dager før møte. Hvis ikke, blir saken behandlet på påfølgende styremøte.

Tidspunkt kan bli endret på kort varsel.