13 aug 2013

Bilkollektivet har plassert ut bil i Lilleberg Borettslag

Da har Bilkollektivet plassert ut en bil i borettslaget vårt på parkeringsplassen! Det er en Toyota Verso-S som er tilgjengelig for alle som er medlemmer av Bilkollektivet. Dette er ikke en tjeneste som borettslaget tilbyr, men som vi har lagt til rette for. Mer informasjon om tjenesten kommer vi med senere, men dette er et tiltak for å redusere antallet biler i borettslaget for å igjen gi mer parkeringsplass til de med egne biler. Formålet er at de som trenger bil nå og da kan benytte seg av dette tilbudet. Det er også i løpet av sommeren kommet enda en bili nærheten av oss i krysset Gladengveien/Grenseveien som kommer i tillegg til bilen i Hovin Borettslag som Bilkollektivets medlemmer kan benytte.

Da har Bilkollektivet plassert ut en bil i borettslaget vårt på parkeringsplassen! Det er en Toyota Verso-S som er tilgjengelig for alle som er medlemmer av Bilkollektivet. Dette er ikke en tjeneste som borettslaget tilbyr, men som vi har lagt til rette for. Mer informasjon om tjenesten kommer vi med senere, men dette er et tiltak for å redusere antallet biler i borettslaget for å igjen gi mer parkeringsplass til de med egne biler. Formålet er at de som trenger bil nå og da kan benytte seg av dette tilbudet. Det er også i løpet av sommeren kommet enda en bili nærheten av oss i krysset Gladengveien/Grenseveien som kommer i tillegg til bilen i Hovin Borettslag som Bilkollektivets medlemmer kan benytte.