21 jan 2013

Bruk parkeringsplassen!

Vi ber om at de som har parkeringsplass/garasje om å bruke disse, da det som kjent er svært dårlig kapasitet på gateparkering.

Det er ikke tillatt å parkere ved inngangspartier og andre steder hvor det er viktig med god allmenn framkommelighet. Dette er særlig viktig i vintertiden, da det skal ryddes snø. Vi anmoder derfor om at biler, sykler, mopeder etc. ikke plasseres slik at det kan komme i veien for snørydding. Det er forbudt å ha uregistrerte biler parkert på nummererte parkeringsplasser. For denne typen parkering i kortere perioder, kan man be om parkeringstillatelse fra styret.