Endret: 16 sep 2012     Opprettet: 16 jan 2011

Dyrehold

Det er tillatt å ha hund i Lilleberg borettslag på visse betingelser. Det er også tillatt å ha katt, forutsatt at det er å betrakte som en innekatt. De følgende reglene ble vedtatt på generalforsamlingen 15. april 2010.

Følgende regler gjelder for hundehold:

1. Alle hunder skal meldes skriftlig til styret. Informasjonen kan meddeles via e-post og må senest skje i det hunden anskaffes.

2. Hundeholdet skal foregå på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre beboere. Enhver hundeeier plikter å sørge for at hundeholdet ikke medfører sjenerende støy eller ødeleggelser på borettslagets eiendom.

3. Båndtvang gjelder hele året i Lilleberg borettslag.

4. Eiere som lar barn passe hunden, er også ansvarlig for at disse er i stand til å ha kontroll over dyret.

5. Den som lufter hunden plikter også å fjerne dens avføring.

6. Hunden må ikke være alene i hus/leilighet dersom dette fører til sjenerende støy.

Vedrørende kattehold:

Det er lov å ha innekatt i Lilleberg borettslag.

Håndheving av reglene om dyrehold:

1. Klager på brudd på ovennevnte regler meldes skriftlig til styret i Lilleberg borettslag.

2. Styret behandler klagen og vil i aktuelle tilfeller sende en skriftlig advarsel.

3. Dersom ingen bedring finner sted i det påklagede tilfellet, vil det kunne medføre krav om fjerning av det aktuelle husdyret.

4. Evt. vanskjøtsel av dyr vil bli innrapportert til lokale dyrevernsnemnda.