23 mar 2013

Facebookside for Lilleberg Borettslag

I et pågående arbeid for å gjøre det lettere for beboere å kommunisere med hverandre så har vi nå lansert vår egen Facebookside. Her kan dere som beboere kan spørre spørsmål, kommunisere med hverandre og få informasjon fra styret. Gå inn og lik!

Det er et ønske fra Styret at en slik Facebookside skal kunne fungere som en infovegg for samtlige beboere. Facebooksiden kommer ikke til å ta over som kommunikasjonskanal for styret sin del, men er heller et supplement og et steg i det kontinuerlige arbeidet vi gjør for å forbedre borettslaget vårt. Eksempler på ting som kan legges ut på Facebookveggen kan være:

- Intern kjøp/salg i borettslaget.

- Organisering av barselsgrupper eller lekegrupper for barna i borettslaget.

- En enkel måte å legge inn forslag til utbedringer og forbedringer generelt i borettslaget.

- Informasjon fra styret som også kommer ut i andre kanaler.

- Informasjon om aktiviteter i borettslaget.

Har du noen innspill om Facebooksiden så ta gjerne kontakt med oss i Styret på mail eller legg det direkte inn på Facebooksiden. Facebooksiden kan du finne her:

https://www.facebook.com/pages/Lilleberg-Borettslag/394073320689862#