5 jan 2016

GRAVING I LILLEBERGSVINGEN FRA TIRSDAG 5.JANUAR 2016

*************Viktig informasjon**********

Det er en lekkasje på rør som går mellom Lillebergveien 2 og Lillebergsvingen 12. Det er besluttet å skifte røret og dermed må det graves i Lillebergsvingen. Arbeidet er planlagt start

tirsdag 5 januar og det er lovet at det legges kjøreplater over oppgravd hull. Vi beklager kort varsel og håper at det blir minimalt med ulemper i forbindelse med arbeidet. Rørleggersentralen varsler 24 timer før stenging av vannet.