Endret: 29 jun 2015     Opprettet: 16 jan 2011

Innglassing av balkonger / markiser/dører rekkehus

Innglassing av balkonger:

Beboere står fritt til å velge leverandør av eventuell innglassing av balkong. Imidlertid bør det ikke bryte vesentlig med eksisterende innglassinger, for å sikre et mest mulig ensartet utseende.

Markiser blokkene:

Markiser på blokkenes balkonger er tillatt under forutsetning av at det benyttes samme type farge på markiseduk alle steder. Markiser på rekkehusenes vinduer skal også ha ens type farge på duken.

Tidligere fargekode på blokkenes markise DIS 5009/11 som ble vedtatt 22.april 2007 er utgått. På styremøte 26.mai 2014 ble det vedtatt tilsvarende markise som tidligere, men med ny fargekode 5173/11. Kontakt gjerne firma Markisemannen,

tlf. 815 00 004

Gardiner eller annet enn markiser som solskjerming er ikke tillatt på balkong.

Markiser rekkehusene:

På styremøtet 17. juni 1997 ble det vedtatt at fargen på rekkehusenes markiser skal være: 320064. På styremøtet 14. mai 1998 ble det også vedtatt at det ved montering av nye markiser i blokkene skal benyttes kun én løsning.

Da rekkehusene ble pusset opp og fikk ny farge i 2013, var ikke lenger tidligere vedtatt farge av 1997 det visuelt ideelle, og det ble i mars 2015 hengt opp fargeprøver ved postkassene husene langs Grenseveien. Avstemming ble foretatt og det endte med at det er to typer markiser rekkehusbeboere kan velge mellom.

  • Mørk Grå - fargekode 407-79

  • Grå stripet- fargekode 5374

  • Det er fritt om beboere velger rett kant eller med "tunger"

Hvis man velger annen type markisefarge, vil styret kunne pålegge at valget gjøres om.

Uansett hvilken leverandør som velges, skal disse løsningen benyttes.

Dører rekkehusene:

Vedtak 33/2015 - 14.mars 2015

Det er dør Advance - Line Michigan hvit med klart glass eller visuelt tilsvarende som er eneste godkjente dør for installering i rekkehusene. Beboere som ønsker å skifte dør, blir informert om vedtaket og må forholde seg til dette inntil et annet vedtak erstatter dette.

Kontakt styret om noe er uklart.