3 feb 2016

MELDING FRA VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen 2016

Under årets generalforsamling skal det velges følgende tillitsmenn:

•2 styremedlemmer

•2 varamedlemmer

•3 valgkomite-medlemmer

Ta kontakt med valgkomiteen innen 10.02. dersom du er interessert i et av disse vervene.

•Terje Dyrbye: Mobil: 997 36 715

•Morten Korsvold: Mobil: 977 87 611 Mail: mokors@live.no

•Hilde Øyan: Mobil: 412 37 969 Mail: hildemor69@hotmail.com