21 jan 2013

Sett opp ventilene!

Styret har fått en del henvendelser om røyk som suges inn i leiligheter ved fyring i peis, og også om røyklukt på bad. Begge disse problemene skyldes sannsynligvis at beboere ikke har tilstrekkelig ventilasjon i leiligheten.

Hvis beboere ikke har tilstrekkelig utlufting i leilighetene sine dannes det et undertrykk i leiligheten. Dette medfører at luft suges inn i leiligheten. Sett opp ventilene!