21 mai 2015

VI SKIFTER BRANNSLUKKERE OG RØYKVARSLERE HOS ALLE I MAI OG JUNI

Styret har HMS ansvar med plikt til å påse at hver boenhet har godkjent brannslukker og røykvarsler. Fra den 26 mail vil firmaet Rolin oppsøke enhver boenhet og montere ovennevnte utstyr (Det er allerede distribuert i Lillebergveien 1,3 og 5).

Dette er helt uten direkte kostnad for den enkelte beboer.

Det vil komme informasjon i postkassa og det vil bli hengt opp varsel på utgangsdøren når de kommer til den enkelte oppgang.

Rolin skal kunne legitimere seg, så husk og ikke slippe inn noen uten legitimasjon. Vi takker på forhånd for samarbeide.

Ved spørsmål så kontakt styret.